top of page

Mezuniyetten Sonra Hayattan Önce

Güncelleme tarihi: 5 Şub 2021

Üniversite mezuniyeti sonrası herkes için önemli kararlar verdiği bir dönemdir. Bu dönemde gençler iş aramak, yüksek lisans ya da memurluk sınavları gibi çeşitli hamlelerde bulunmaktadırlar. Bunları yaparken bir yandan da kişiler belirsizlik, geç kalmışlık ve yetersizlik gibi hisler yaşamaktadırlar. Bu nedenle süreç içerisinde bireylerin psikolojik iyi oluşu olumsuz yönde etkilenmektedir. Aynı zamanda çevrenin beklentileri ve sürekli sorgulamaları da süreci zorlaştırmaktadır.

Aslında insanlar hayatlarında belki de hiçbir zaman tekrar yaşayamayacakları değerli bir süreçten geçmektedirler. Gençlik yıllarının bir dönemini kendilerine ayırmaları, kendilerini ve becerilerini keşfederek potansiyellerini açığa çıkarmaları oldukça değerlidir. Maalesef bunun aksine kişiler kendilerini ihmal etmekte ve sadece kariyer gelişimlerine odaklanmaktadırlar. Çeşitli sebeplerden dolayı iyi oluşunu artırmaya yönelik girişimlerde bulunmamaktadır. Bunun sonucu olarak da kendini ihmal etme, yalnızlık ve yalıtılmışlık, olumsuz duygu durumu yaşanmaktadır.

Bu olumsuz deneyimlerin üstesinden gelmek için birçok yöntem vardır. Boş zaman aktiviteleri yani hobiler de bu yöntemlerden bir tanesidir. Yapılan çalışmalar, insanların entelektüel ilgileri doğrultusunda bilişsel kapasitelerini harcayacağı ve dikkat verecekleri bir uğraşlarının olması iyi oluşlarını artırdığını göstermektedir.

İnsanların gündelik iyi oluşlarını artırabilmek için kendi seçimlerini yapmaya, ustalaşmaya, anlam yaratmaya ve diğer insanlarla ilişki kurmaya ihtiyaçları vardır. Hobios’ta bütün bunlar sizlere hobileriniz aracılığıyla sağlanmaktadır. Yani hobileriniz aslında kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilmek için bir araçtır. Hobinizi belirledikten sonra çeşitli seçimler yaparsınız, zamanla ürettikçe hobinizde yetkinlik kazanırsınız, insanlarla ürettiklerinizi paylaşarak iletişime geçersiniz ve geniş bir topluluğun parçası olursunuz.

Kendinize zaman ayırmak için mezun olmayı beklediniz emekli olmayı beklemeyin.


Kaynakça


Kantaş, Ö. (2018). “What I Need is More Than a Job”: A Self-Determination Theory Based Profile of Disconnected and Working Youth in Turkey. (Doctoral Thesis, MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY, Ankara).


Freud, S. (2013). Histeri Üzerine Çalışmalar. (E. Kapkın, Çev.). İstanbul: Payel Yayınları. (Orijinal yayın tarihi, 1895).

22 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page